Hoe is dit planMER gemaakt?

In dit gedeelte kunt u aan de linkerkant navigeren door de verschillende onderwerpen van de milieueffectbeoordeling voor de scenario's.

Het beoordelingskader

Hieronder ziet u het beoordelingskader.

De staat van de fysieke leefomgeving

De staat van de fysieke leefomgeving van Breda is visueel weergegeven in figuur 1, zowel voor de huidige situatie (lichte lijn) als voor de autonome ontwikkeling tot 2030 (donkere stippellijn).

De vier scenario’s

Voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie Breda en het planMER zijn scenario’s ontwikkeld. Deze scenario’s gaan in op de vraag hoe Breda zich richting de toekomst, 2040, kan ontwikkelen.

Scenario 1: de sociale stad

Scenario 1 ligt op het grensvlak van lokaal en bundeling.

Scenario 2: de internationale stad

Scenario 2 ligt op het grensvlak van internationaal en bundeling.

Scenario 3: de economisch duurzame stad

Scenario 3 ligt op het grensvlak van lokaal en spreiding. Kenmerkend voor scenario 3 is de focus op een bevolkingsgroei die gelijk is aan de provinciale prognose, waarbij de menselijk maat, maatwerk en nabijheid van voorzieningen voorop staan.

Scenario 4: de internationale stadsregio

Scenario 4 ligt op het grensvlak van internationaal en spreiding. Kenmerkend voor scenario 4 is de focus op doorgroei naar 300.000 inwoners, waarbij Breda een centrumstad wordt.

Effecten van de vier scenario’s

De beleidsuitspraken uit de vier scenario’s zijn per indicator beoordeeld op basis van het aantal kansen op positieve effecten en het aantal risico’s op negatieve effecten.

Het voorkeursscenario: sterk en veerkrachtig Breda

Het voorkeursscenario sterk en veerkrachtig Breda is een samenvoeging van de vier scenario’s. Kenmerkend voor het voorkeursscenario is de focus op een grotere bevolkingsgroei (170%) ten opzichte van de provinciale bevolkingsprognoses.

Toon meer resultaten