Ambities

De negen ambities en de relevante indicatoren voor het doelbereik zijn hieronder weergeven.

 1. Een sterk Breda in 2040, gericht op het versterken van de positie als internationaal knooppunt

 2. Een sterk Breda in 2040, gericht op de verbinding met groen

 3. Een sterk Breda in 2040, gericht op verbetering

 4. Een veerkrachtig en duurzaam Breda in 2040, gericht op de klimaatbestendige stad

 5. Een veerkrachtig en duurzaam Breda in 2040, gericht op een gezond leefmilieu

 6. Een veerkrachtig en duurzaam Breda in 2040, gericht op vitale natuur en landschap

 7. Een veerkrachtig en inclusief Breda in 2040, gericht op een toereikende woningvoorraad

 8. Een veerkrachtig en inclusief Breda in 2040, gericht op een aantrekkelijke vestigingslocatie

 9. Een veerkrachtig en inclusief Breda in 2040, gericht op een vitale omgeving

Om dit te bereiken werken we tot 2040 aan de volgende doelen/opgaven:

 1. We vergroten de kracht van Breda met hoogstedelijke ontwikkelingen in ons centrum

 2. We dragen samen zorg voor krachtige wijken

 3. We maken een toekomstbestendige stad

 4. We versterken samen met de regio het gezamenlijke voorzieningenniveau

 5. We maken van Breda een ‘Stad in een Park’

 6. We bouwen meer dan 25.000 woningen

 7. We bieden ruimte aan minstens 110.000 banen

 8. We verbeteren de verbindingen tussen de wijken

 9. We richten de openbare ruimte in voor ontmoeten en bewegen