Beleidsuitspraken scenario 4

In het planMER zijn in het vierde scenario dertien beleidsuitspraken beoordeeld, dit zijn de volgende:

 • Perspectief op doorgroei naar 300.000 inwoners (25.000-30.000 woningen), met zeer hoge dichtheden in het centrumgebied, gemixt met werken en ook binnenstedelijk worden hoge dichtheden ontwikkeld. Daarnaast worden nieuwe woonwijken aan de rand van de stad in Prinsenbeek, De Rith en Bavel ontwikkeld

 • Toevoegen van 40 tot 60 hectare bedrijventerrein, zowel binnenstedelijk als aan de randen van de stad

 • Stevig groen/blauw casco voor de nieuwe woongebieden en stevig omringend natuur- en landgoederenlandschap (in plaats van landbouw)

 • Fijnmazige ecologische verbindingen door de stad

 • Centrum als internationaal winkelmilieu en evenementen

 • Groei van (bestaande) onderwijsinstellingen die nationale en internationale studenten aantrekken

 • Snelfietsroutes naar nieuwe woon-/werkgebieden

 • HOV-lijnen naar nieuwe woon-/werkgebieden

 • Bus Rapid Transport naar omliggende kernen (niet alleen Utrecht)

 • Sprinterstation Prinsenbeek-Zuid als onderdeel regionaal spoornetwerk

 • Er zijn goede internationale spoor- en wegverbindingen aanwezig ter versterking van het internationale knooppunt Breda

 • Vergroten capaciteit Noordelijke Rondweg en toevoegen hoofdinfrastructuur met aansluitingen op Rijkswegen

 • Grootschalig warmtenet gekoppeld aan grootschalige opwekking