Beleidsuitspraken scenario 2

In het planMER zijn in het tweede scenario elf beleidsuitspraken beoordeeld, dit zijn de volgende:

 1. Ongeveer 12.000 woningen, in hoge dichtheden gebundeld in het internationale georiënteerde centrum en gemixt met werken (diverse vestigingsmilieus)

 2. Nieuwe internationaal georiënteerde bedrijventerreinen worden gebundeld langs het spoor en de Rijkswegen. Door een slimme herstructurering is uitbreiding naar buitengebied niet nodig

 3. Versterking landschap door landbouw-inclusieve natuurontwikkeling op zandgronden, hier wordt van oorsprong kleinschalige landschap teruggebracht, vollegrondslandbouw/veeteelt wordt regionaal geclusterd buiten de gemeentegrens.

 4. Natuur en landgoederen verbonden door stevige ecologische verbindingszones

 5. Centrum van Breda biedt internationaal winkelmilieu en evenementen

 6. De grote regionale en internationale onderwijsinstellingen zijn belangrijke innovatieve hotspots, ook in de agrarische en groene sector.

 7. Realisatie snelfietsroute naar centrum Breda.

 8. Nieuwe OV-assen in westelijke en oostelijke richting, met transferia aan de rand van de stad en innovatief OV-systeem in het centrum

 9. Vergroting capaciteit/doorstroming Noordelijke Rondweg

 10. Internationale knoop, met treinen naar België en Duitsland

 11. Warmtenet gekoppeld externe opwekking (o.a. Moerdijk en Geertruidenberg). Langs de bundel A16/HSL komen meerdere ecologische energielandschappen