Beleidsuitspraken scenario 1

In het planMER zijn in het eerste scenario negen beleidsuitspraken beoordeeld, dit zijn de volgende:

  1. Een sterk Breda in 2040, gericht op het versterken van de positie als internationaal knooppunt

  2. Een sterk Breda in 2040, gericht op de verbinding met groen

  3. Een sterk Breda in 2040, gericht op verbetering

  4. Een veerkrachtig en duurzaam Breda in 2040, gericht op de klimaatbestendige stad

  5. Een veerkrachtig en duurzaam Breda in 2040, gericht op een gezond leefmilieu

  6. Een veerkrachtig en duurzaam Breda in 2040, gericht op vitale natuur en landschap

  7. Een veerkrachtig en inclusief Breda in 2040, gericht op een toereikende woningvoorraad

  8. Een veerkrachtig en inclusief Breda in 2040, gericht op een aantrekkelijke vestigingslocatie

  9. Een veerkrachtig en inclusief Breda in 2040, gericht op een vitale omgeving